Prezentare generala | Anunturi de presa | Prezentare proiect | Rezultate | Echipamente si aplicatii software | Informare si publicitare | Achizitii publice


Prezentare proiect


Proiectul "Dezvoltarea unor metode noi de procesare prin solidificare virtuala si reala a materialelor cu proprietati speciale la temperaturi inalte destinate realizarii turbomotoarelor / TURBOMAT" contract 174/2010 s-a implementat in cadrul I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI sub directa coordonare a unui specialist de renume international in persoana d-lui prof. emerit dr. ing. Doru Mihai STEFANESCU de la Ohio State University, SUA.

Prof. emerit dr. ing. Doru Mihai STEFANESCU este incontestabil un exponent de prestigiu al scolii metalurgice romanesti si un specialist de inalt nivel international in domeniul materialelor si proceselor metalurgice. Recunoscut atat pe plan national cat si la nivel international ca expert in cercetarea metalurgica fundamentala si aplicata si in tehnologiile de turnare a aliajelor cu proprietati speciale, prof.emerit dr.ing Doru Mihai Stefanescu, in cei 30 de ani de activitate de cercetare stiintifica in domeniul metalurgiei, a fundamentat, dezvoltat si aplicat cu consecventa, modelarea asistata de computer a procesului de solidificare aplicata pe aliaje metalice si materiale compozite.

Proiectul a cuprins 6 activitati impartite in 35 subactivitati de proiectare experimentala, realizare, consultanta si achizitii etc., care au necesitat un consum important de resurse umane, materiale, financiare, echipamente, informatii si timp. Proiectul a avut un grad de complexitate deosebit de mare avand in vedere numarul foarte mare de sarcini propuse a fi indeplinite, nivelul stiintific foarte ridicat ce se reflecta in numarul si intensitatea constrangerilor.

In cadrul proiectului s-au dezvoltat activitati de cercetare industriala finalizate cu realizarea si testarea unui model experimental. In cadrul activitatilor de dezvoltare exerimentala, prin metoda cercetata si dezvoltata in cadrul proiectului, s-au realizat palete de turbina prototip cu structura monocristalina si columnara din aliajul CMSX-4 care au fost supuse testelor si verificarilor prin diverse metode de investigare si pe standul de probe al INCD Turbomotoare COMOTI, in vederea validarii rezultatelor.

Structura planului de lucru al proiectului:

Activitati de cercetare industriala:

 • Studii si analize privind materialele metalice destinate realizarii turbomotoarelor
 • Turbomotoarele, importanta lor in economia mondiala, perfomantele si rolul materialelor in realizarea acestora
 • Materialele metalice destinate sectoarelor calde ale turbomotoarelor, nivelul necesar de performanta in functie de piesele carora le sunt adresate
 • Tendinte si directii in cercetarea materialelor, la nivel international, european si national
 • Proiectarea modelelor experimentale
 • Piesele vitale ale turbomotoarelor, performante de interes si grupe de materiale asociate - directii de cercetare
 • Desemnarea pieselor si materialelor destinate cercetarilor, caracterizarea completa a lor
 • Elaborarea unui prim set de metode de procesare prin solidificare virtuala pentru piesele si materialele "modele experimentale"
 • Realizarea modelelor experimentale
 • Elaborarea si realizarea tehnologiilor specifice necesare modelelor experimentale
 • Elaborarea unei metode de procesare prin solidificare virtuala si fizica pentru modelele experimentale
 • Proiectarea si realizarea "pregatirii de fabricatie si control" necesara modelelor experimentale
 • Realizarea modelelor experimentale
 • Experimentari - demonstrarea functionalitatii si utilitatii metodelor propuse
 • Teste, verificari si incercari nedistructive si distructive ale modelelor experimentale
 • Experimentari complexe, prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiilor si noilor metode propuse
 • Procesarea si interpretarea informatiilor acumulate

Activitati de dezvoltare experimentala:

 • Realizarea prototipurilor
 • Revizuirea si definitivarea metodelor de procesare prin solidificare virtuala in vederea realizarii loturilor prototip
 • Proiectarea tehnologica si a pregatirii de fabricatie necesare realizarii loturilor prototip.
 • Realizarea loturilor prototip
 • Elaborarea planului de validare a solutiilor si metodelor noi propuse
 • Validarea solutiilor si noilor metode de procesare prin solidificare virtuala
 • Teste si verificari complexe pe standurile de incercare a turbomotoarelor in diverse regimuri de functionare
 • Determinari postoperatorii, incercari - teste - verificari nedistructive si distructive
 • Procesarea si interpretarea tuturor inregistrarilor efectuate pe parcursul planului de validare a solutiilor si metodelor propuse.
 • Elaborarea manualului de prezentare - utilizare a metodelor - solutiilor propuse

INDICATORI

Indicatorii de realizare propusi au fost 4 achizitii corporale si 2 achizitii necorporale iar pentru indicatorii de rezultat, crearea a 2 noi locuri de munca in CD, depunerea unei cereri de brevet de inventie si publicarea a 7 articole in reviste de specialitate.