"Camera de detonatie pulsatorie" - PDC

Cod Proiect:
PN-III-P2-2.1-PED-2019-0577

Numar contract:
454PED/2020

Titlu Proiect:
" Camera de detonatie pulsatorie"

Acronim:
PDC

Autoritatea Contractanta:
UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării)

Durata Proiect:
24 luni (23/10/2020 - 22/10/2022)

Consorţiu:
CO: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI

P1: ACADEMIA FORTELOR AERIENE "HENRI COANDA" BRASOV

P1: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Buget Proiect:
Buget total: 600.000 lei
Buget de stat: 600.000 lei
Din care:
INCDT COMOTI: 450.000 lei
ACADEMIA FORTELOR AERIENE "HENRI COANDA" BRASOV: 100.000 lei
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA: 50.000 lei
Buget cofinantare: 0 lei
Din care:
INCDT COMOTI: 0 lei
UTTIS SRL: 58.360 lei

Director Proiect (CO):
Dr.ing. Ionut PORUMBEL


Prezentare Proiect

Prezentarea succintă a proiectului

     Proiectul s-a finalizat cu proiectarea, execuţia şi verificarea experimentală a unui demonstrator de cameră de detonaţie pulsatorie bazat pe rezonatoare Hartmann. Funcţionarea în regim stabil a acestuia a fost demonstrată experimental atât în punctul de proiectare cât şi la alte regimuri, determinându-se valorile parametrilor care definesc funcţionarea demonstratorului la regimul nominal, identificându-se principiul şi regimurile de funcţionare a demonstratorului, şi evaluându-se influenţa variaţiei presiunii de aer asupra parametrilor care definesc funcţionarea.

Modelul CAD al demonstratorului de cameră de detonaţie pulsatorie instalat pe standul experimental

Demonstratorul de cameră de detonaţie pulsatorie instalat pe standul experimental

     Demonstratorul de cameră de detonaţie funcţionează în regim stabil (cicluri de intensitate egală care se repetă la intervale egale pe o perioadă nedeterminată) pentru presiuni de alimentare cu aer înte 3,5 şi 5,5 bari la o presiune de alimentare cu combustibil de 11 bari. Frecvenţa de funcţionare optimă este de 100 Hz, dar demonstratorul funcţionează în toată gama de frecvenţe cuprinsîntre 50 şi 350 Hz. S-a identificat, de asemenea, apariţia în ciclul de funcţionare a unei perioade în care amestecul combustibil părăseşte demonstratorul nears, ceea ce diminuează eficienţa acestuia. Se va avea în vedere continuarea cercetărilor pentru eliminării problemei.

Presiunea statică la capătul ţevii de evacuare pe un interval de 0,1s

     De asemenea, s-au realizat simulările numerice ale curgerii detonante prin demonstrator, contribuind la clarificarea mecanismelor care îi guvernează funcţionarea. În final, s-au prezentat activităţile de diseminare a rezultatelor, precum şi planul de exploatare pe viitor a acestora.


Competiţia: Proiect experimental demonstrativ - PED2019
Nr. contract: 454/PED
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0577
Domeniul de cercetare: Energie, mediu şi schimbări climatice
Titlul : Cameră de detonaţie pulsatorie
Acronim: PDC
Dată începere proiect: 23.10.2020
Dată finalizare proiect: 22.10.2022
Durata (luni): 24
Buget total: 600.000 lei
Sursa 1 Bugetul de stat 600.000 lei
Sursa 2 Alte surse atrase (cofinanţare): 0
Pagina web proiect: http://www.comoti.ro/ro/Proiect_PDC.htm?pag=1
Instituţia coordonatoare: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
Director de proiect: Dr. ing. Ionuţ Porumbel
Partener 1 proiect (P1): Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov
Partener 2 proiect (P2): Universitatea din Craiova