Prezentare generala | Prezentare detaliata | Prezentare rezultate


PREZENTARE DETALIATARezumat proiect

Proiectul se desfăşoară în cadrul parteneriatului Uniunea Europeană – Rusia şi îşi propune să beneficieze de cele mai recente realizări tehnologice în scopul reducerii zgomotului rotoarelor contrarotative testate în cadrul programului VITAL FP6. Reducerea zgomotului se va realiza cercetând grade de diluţie mai mari (15 – 25) care conduc la o viteză la vârful paletei mult redusă şi un număr mai mic de palete. Proiectarea va asigura o eficienţă aerodinamică cel puţin egală cu cea obţinută în cadrul programului VITAL. 

Obiective proiect

COBRA urmăreşte să fructifice experienţa dobândită atât în UE cât şi cea a partenerilor ruşi, experienţă ce va fi materializată printr-o concepţie/optimizare de proiectare multidisciplinară a arhitecturii Rotoarelor Contrarotative pentru motoare cu Grad Foarte Mare de Diluţie. COBRA este un proiect ambiţios care urmăreşte să îndeplinească cerinţele de mediu ACARE, ceea ce implică o îmbunătăţire considerabilă a arhitecturii noului motor. Bazate pe cele mai noi cuceriri ale ştiinţei, pe specializările complementare ale participanţilor la proiect şi pe activităţile prevăzute, obiectivele urmărite de cei 9 parteneri, foarte ambiţioase, dar realizabile sunt: să reducă zgomotul cu 9 EPNdB /operaţie in raport cu motoarele aflate în serviciu până în anul 2000 cu aceeaşi eficienţă a îmbunătăţirilor ca cea obţinută în programul VITAL pentru grade de diluţie mai mici (~ 2/2,5 puncte). Consorţiul COBRA a fost format astfel încât să asigure o experienţa multidisciplinară provenită din diferite domenii de activitate, atât din Europa cât şi din Federaţia Rusă: unităţi industriale, centre de cercetare, universităţi, întreprinderi mici şi mijlocii. Coordonat de ONERA din partea europeană şi de CIAM din partea Federaţiei Ruse, consorţiul Cobra este format în principal din foştii parteneri ai proiectului VITAL WP 2.4. Proiectul COBRA se bazează pe un consorţiu foarte dinamic, cu parteneri care se cunosc între ei, ceea ce va duce la o colaborare multidisciplinară solidă între oamenii de ştiinţă din Europa şi cei din Federaţia Rusă.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE COMOTI

Activităţile pe care urmează să la desfăşoare COMOTI împreună cu CIAM, Institutul Central Pentru Motoare de Aviaţie din Moscova, Federaţia Rusă în cadrul proiectului COBRA sunt cuprinse în pachetul 3 (WP 3).
Obiectivele pachetului 3 sunt:
- elaborare desene de execuţie pentru piesele aferente celor două variante de module compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- execuţie piese componente pentru cele două module de compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- transportul din UE în Federaţia Rusă ale celor două module asigurând cadrul legal cel mai favorabil pentru procedurile vamale
- pregătirea bancului de încercări C-3A şi a celor două module în vederea efectuării testelor
- testări cu cele două module de compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- prelucrare rezultate
În conformitate cu cele de mai sus, activităţile pe care COMOTI le va avea de îndeplinit sunt următoarele:
- execuţia şi livrarea pieselor ce intră în componenţa celor două module de compresor (lunile 19¬÷30). Aceasta înseamnă execuţia executarea pieselor ce intră în alcătuirea compresoarelor şi organizarea transportului acestor piese de la COMOTI (România) la CIAM (Rusia) asigurând cadrul legal pentru procedurile vamale.
Pe baza desenelor de detaliu ale celor două module de compresor contrarotativ cu grad mare de diluţie, COMOTI se va ocupa şi de aprovizionarea cu semifabricatele corespunzătoare, asigurând fabricaţia pieselor în conformitate cu specificaţiile din documentaţia de execuţie elaborată în faza de proiectare, şi anume:
1) primul set de piese:
- 2 discuri, 4 trunioane şi 4 sisteme fixare
- 4÷5 carcase, buster IGV
- elemente de fixare pe bancul de probe C-3A
2) al doilea set de piese:
- primul set de palete din aliaj de titan pentru rotorul 1 şi rotorul 2 al modulului compresor (varianta europeană sau cea rusească – în funcţie de care variantă este gata mai întâi)
- al doilea set de palete din aliaj de titan pentru rotorul 1 şi rotorul 2 al modulului compresor (varianta europeană sau cea rusească – în funcţie de care variantă este gata ultima).
Toate piesele vor fi împărţite în două tranşe în scopul de putea suprapune faza de prelucrări cu cea de implementare.
Această activitate va fi împărţită în 5 faze:
Faza 3.2.1: Aprovizionare. Metodologie calcul geometrie de fabricație.
Faza 3.2.2: Execuţie primul set de piese
Faza 3.2.3: Execuţie al doilea set de piese
Faza 3.2.4: Controlul calităţii produselor
Faza 3.2.5: Elaborare documentaţie pentru vama, transport
Date de intrare: desene de execuţie pentru cele două variante de ventilator contrarotativ de la Activitatea 3.1 şi geometria 3D pentru 2 variante de ventilator contrarotativ la rece, corespunzător WP2.
Date de ieşire: livrarea pieselor pentru cele două module de ventilator de la COMOTI către CIAM în vederea testării pe bancul de probă (Activitatea 3.3) Livrabile:
Raport privind calculul geometriei de fabricație pentru ventilatoarele contrarotative ale motorului turboreactor cu dublu flux.
Raport privind execuţia primului set de piese luna 24
Raport privind execuţia primului set de piese luna 27

REZULTATE ESTIMATE

Fabricație stand de încercare pentru ventilatoare contrarotative. Elaborare documente pentru export. Organizare transport piese fabricate către Federația Rusa.