Rezumatul proiectului

Proiectul se incadreaza in domeniul valorificarii gazelor naturale, o cantitate importanta de energie mecanica nepoluanta pierzandu-se continuu, prin neutilizarea energiei de detenta, in procesul de laminare a gazelor naturale, intre:

- sondele cu presiuni mari fata de presiunea maxima admisa in colectoarele din campurile de extractie sau depozitele subterane;
- intre presiunea de inmagazinare a gazelor naturale in zacaminte si presiunea de introducere a gazelor in conductele de transport;
- presiunea gazelor din import si introducerea acestora in conductele sistemului national;
- presiunea gazelor inaintea unor statii de reglare si masurare, si l ivrarea in sistemele de distributie sau la marii consumatori direcţi.

Unde exista o curgere de gaze, un sistem gen „Turbina-Generator” (T-G) recupereaza energia de detenta si o transforma in energie electrica. In principiu, orice temperatura sau presiune ridicata devine o potentiala sursa de energie si prin intermediul unui T-G se recupereaza energia mecanica si se transforma in energie electrica.

Proiectul isi propune realizarea unei turbine cu “surub” cuplata axial la un generator electric – energia electrica produsa fiind de peste 250kW, pentru folosirea ei in instalatiile proprii sau de alimentare a unor retele zonale. Sistemul T-G este un inlocuitor profitabil pentru regulatoarele de presiune si valve de control.

Reducerea intensitatii energetice mai ales pentru Romania reprezinta o prioritate absoluta si de aceea solutiile tehnice ce vizeaza acest lucru mai ales daca au si o o puternica componenta ecologica si de protecţia mediului justifica actualitatea, oportunitatea si necesitatea temei prezentate.

Scopul activitatii propuse este de a proiecta un sistem pentru recuperarea cantitatii maxime de energie utila, disponibila in proces, prin realizarea unei turbine elicoidale, configuratie care permite cuplarea directa cu un generator electric. Se intentioneaza folosirea prototipului intr-o locatie a sistemului romanesc de trasport de gaze naturale.

Solutia nu a fost studiata in Romania si nu este aplicata in nici o instalatie a Partenerului 3

Avantajele folosirii unor asemenea echipamente sunt, pe langa producerea de energie electrica verde, disponibilizarea gazelor naturale catre alti consumatori, reducerea cantitatii de CO 2 emise in mediu, posibilitatea vanzarii de certificate de CO 2 si bonuri verzi.

Obiective generale

Primul obiectiv al proiectului este acela de a realiza si implementa o procedura de proiectare privind transformarea compresorului cu “surub” in turbina cu “surub”, cu satisfacerea constrangerilor tehnologice dictate de experti industriali. Obiectivul va fi realizat prin atingerea urmatoarelor etape:

- elaborarea unui set actualizat de reguli de proiectare, pornind de la cele folosite in mod curent de expertii industriali pentru a proiecta masinile rotative elicoidale;
- aplicarea unei proceduri automate pentru a optimiza parametrii de proiectare pe baza cerintelor de randament si a constrangerilor privind stabilitatea curgerii;
- derivarea unui model aproximativ;
- analiza privind incalzirea gazului care intra in turbina cu “surub”. Problema urmarita este cresterea neta a puterii furnizata de turbina.

Al doilea obiectiv: realizarea unei configuratii de turbina cu “surub”. Se intentioneaza instalarea si folosirea prototipului intr-o locatie a sistemului romanesc de trasport de gaze naturale.


Componenta consortiului

CO - P1 - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P2 - www .upg-ploiesti.ro - UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI

P3 - www.transgaz.ro - SOCIETATEA NATIONALA de TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAS

P4 - www.icpe-ca.ro INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE-DEZVOLTARE pentru INGINERIE ELECTRICA ICPE –CA BUCURESTI

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Analiza procesului termodinamic de destindere, combinat cu alte procese care sa permita maximizarea energiei produse, va fi abordata in totalitatea problemelor ce le ridica de Partenerul 2 si Partenerul 1-CO.
Solutia geometrica care satisface cerintele de stabilitate a curgerii si considerata ca fiind cea cu performantele cele mai eficiente, va fi rezultatul procedurii de optimizare. Solutia constructiv functionala a sistemului de recuperare a energiei gazelor naturale cat si montajul instalatiei pilot, precum si toate testele de calitate, revine Partenerului 1-CO.
Partenerul 3 va realiza lucrarile de amenajare locatie (SRM) in vederea amplasarii turbinei cu „surub„ cuplata axial cu generator electric si ar putea fi prima societate din Romania beneficiara a unei astfel de instalatii. Va exploata simplitatea conceptiei din punct de vedere al partii mecanice, fiabilitatea ireprosabila in exploatare, functionarea in regim automat cu personal redus.
Partenerul 4 va analiza si va realiza cuplarea unui generator electric la axul turbinei