Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Proiectul si-a propus dezvoltarea capacitatii existente in domeniul evaluarii si certificarii conformitatii calitatii aerului inconjurator, pentru a asigura implementarea legislatiei specifice a Uniunii Europene, transpusa in legislatia nationala. Acest lucru s-a realizat prin achizitia de echipamente si aparatura de inalta performanta necesare noilor incercari , precum si implementarea metodelor respective, in directa corelare cu prevederile directivelor europene si a legislatiei nationale de transpunere.

Obiective proiect

Obiectivele generale

Obiectivele generale ale proiectului au fost legate de procesul integrarii tarii in Uniunea Europeana, proces aflat in faza avansata in domeniul cercetarii. Principalul obiectiv al acestui proiect a fost extinderea capacitatii si acreditarii laboratorului de incercari fizico-chimice pentru noi tehnici lucru, in vederea cresterii capacitatii de cercetare - dezvoltare a Institutului, necesare actiunilor de monitorizare a calitatii aerului inconjurator.

Obiective specifice

Proiectul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective specifice :

1. Evidentierea unor modificari ale aerului inconjurator sub influenta factorilor antropici: industrie, energie, transporturi, amenajarea teritoriului si aglomerari urbane;

2. Realizarea unor noi tehnici si metode moderne de control a poluarii mediului si de monitorizare ambientala;

Obiective masurabile

Implementarea procedurilor de masurare a unor poluanti atmosferici si acreditarea lor, pentru:

1. Masurarea NO si NO2 prin metoda chemiluminiscentei (CL), conform EN 14211:2005;

2. Masurarea CO prin metoda spectrofotometrica in infrarosu nedisipativ (NDIR), conform EN:14626:2005;

3. Masurarea SO2 prin metoda fluorescentei in ultraviolet, conform EN:14212:2005;

4. Masurarea O3 prin metoda fotometriei in ultraviolet, conform EN 14625:2005.

Etape proiect

Etapa I - Documentare asupra metodelor si echipamentelor necesare pentru analiza CO, NOx, SO2 si O3 din aerul atmospheric, conform ultimelor norme europene din domeniu

Etapa II - Studiu si experimentari pentru asimilarea metodelor de analiza a CO, NOx, SO2 si O3 din aerul atmosferic, conform directivelor europene 96/62/EC, 1990/30/EC, 2000/69/EC, (1999)125-2

Etapa III - Implementarea noilor metode de analiza a CO, NOx, SO2 si O3 din aerul atmosferic in laboratorul INCDT COMOTI, conform EN 14211, EN 14212, EN 14625, EN 14626

Etapa IV - Dezvoltarea sistemului de analiza si incercari prin extinderea acreditarii pentru metodele noi de evaluare a calitatii aerului. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor proiectului