Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Strategia actuală la nivel european este de creştere a producţiei de energie din surse regenerabile, iar tema de faţă îşi propune realizarea de contacte cu parteneri din UE, pentru dezvoltarea de parteneriate privind proiecte de realizarea de componente, proiectare şi elaborare de documentaţie pentru utilaje de producerea energiei eoliene, pentru generarea de energie electrică.

Proiectul urmăreşte integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor pentru realizarea conservării şi managementul durabil al resurselor naturale. Scopul acestui proiect constă în acţiuni care să sprijine un parteneriat internaţional în vederea promovării echipamentelor de utilizare a potenţialului eolian, specific teritoriului Romaniei. Realizarea legăturilor internaţionale pentru a organiza un colocviu care să constituie punctul de plecare în constituirea unor consorţii pentru participarea ca parteneri la FP7.

Obiective proiect

Obiectivele proiectului sunt prezentate in etapele urmatoare:

Etapa I:
Stadiul actual al cercetării în domeniul energiei eoliene şi identificarea tematicilor ce pot fi abordate de către INCDT COMOTI în noile proiecte FP 7.

Etapa II

Activitatea I: Stabilirea şi realizarea de contacte cu parteneri reprezentativi. Participarea la partenerii străini, la seminarii, întalniri ştiinţifice în vederea cunoaşterii de către aceştia a capabilităţii de participare a INCDT COMOTI şi a partenerilor din ţară, la proiecte internaţionale.

Activitatea II: Stabilirea tematicilor ce urmează a fi abordate, stabilirea şi realizarea de contacte cu parteneri reprezentativi. . Organizarea la INCDT COMOTI, cât şi la parteneri, de seminarii, întalniri ştiinţifice cu invitarea cercetătorilor reprezentativi din firme şi instiţutii UE.

Activitatea III: Dezvoltarea de noi parteneriate pentru participarea la proiecte din cadrul FP 7 şi acţiuni de integrare a institutului în reţeaua ERA (European Research Area).

Etapa III :

Stabilire şi realizare contacte cu parteneri şi cercetători români şi europeni cu mare experienţă în domeniul energiei eoliene şi a centralelor eoliene, cu aplicabilitate la domeniul de potenţial al României.

Activitatea I  :

Organizarea de seminarii la sediul partenerilor, în scopul armonizării metodelor de calcul, proiectare, execuţie şi experimentare, precum şi de acumulare de noi cunoştinţe pentru alinierea la standardele UE.

Activitatea II :

Actiuni de diseminare a cunostintelor catre partenerii romani din domeniul energiilor curate (firme şi universităţi) şi pregătirea lor pentru participarea la proiecte de cercetare EU in cadrul FP7.

Etapa IV:

Dezvoltarea de noi parteneriate pentru participarea la proiecte din cadrul FP 7 şi acţiuni de integrare a institutului în reţeaua ERA (European Research Area) 

Activitatea I:

Stabilirea de tematici comune cu parteneri UE, a partii de contributie a INCDT COMOTI in diferitele noi propuneri de proiecte.

Activitatea II :

Acţiuni de promovare de soluţii şi firme româneşti în noile proiecte EU din cadrul FP 7. Stabilirea de noi contacte cu firme româneşti de profil.

Activitatea III  :

Definitivarea parteneriatelor pentru participarea la noi proiecte în FP 7

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Mircea Dan IONESCU
dan.ionescu@comoti.ro
Universitatea Politehnica Bucuresti- Centrul CAMIS www.pub.ro