Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Proiectul isi propune sa evalueze si sa verifice produsele petroliere si uleiurile uzate, prin determinarea si cuantificarea terfenililor policlorurati (PCT) si a benziltoluenilor policlorurati (PCBT), conform ultimelor norme din domeniul abordat. Pentru aceasta se doreste dezvoltarea laboratorului de incercari existent, aflat in curs de acreditare, prin asimilarea unei noi metode de incercare precum si procurarea de echipamente si aparatura de inalta performanta necesare pentru extinderea gamei de incercari, in directa corelare cu prevederile directivelor europene si a legislatiei nationale de transpunere. Dezvoltarea laboratorului de incercari va reflecta si valorifica din plin aria si nivelul de competenta, precum si experienta existenta in INCDT COMOTI, referitor la domeniul protectiei mediului.

Obiective proiect

Obiectivele generale

Obiectivele proiectului sunt legate de procesul integrarii tarii in UE in domeniul cercetarii. Principalul obiectiv al acestui proiect este extinderea capacitatii acreditarii Laboratorului de Incercari Fizico-Chimice pentru noi tehnici lucru, in vederea cresterii capacitatii de cercetare - dezvoltare a INCDT COMOTI.

Obiective masurabile

Implementarea procedurilor de masurare a unor poluanti atmosferici si acreditarea lor, pentru:

1. Asimilarea si implementarea metodei de evaluare a produselor petroliere si a uleiurilor uzate prin determinarea si cuantificarea terfenililor policlorurati (PCT) si a benziltoluenilor policlorurati (PCBT);

2. Dezvoltarea serviciilor de evaluare si certificare a conformitatii in domeniile reglementate de directivele europene, prin depunerea documentelor de acreditare pentru noua metoda de determinare si cuantificare a terfenililor policlorurati (PCT) si a benziltoluenilor policlorurati (PCBT), conform SR EN 12766-3: 2005;

3. Participarea la realizarea corecta a inventarului echipamentelor si materialelor cu continut de PCB/PCT ce trebuie eliminate, conform cerintelor prevazute in directivele sau standardele europene armonizate, asociate directivelor.

Etape proiect

Etapa I - Documentari asupra metodei si echipamentelor necesare pentru determinarea si cuantificarea PCT si PCBT din produsele petroliere si uleiurile uzate, in acord cu prevederile directivelor europene

Etapa II - Cresterea capacitatii tehnice a laboratorului si extinderea domeniilor de analiza prin dezvoltarea unei tehnici moderne, impusa de directivele europene, pentru determinarea PCT si PCBT din produsele petroliere si uleiurile uzate

Etapa III -Implementarea metodei de determinare si cuantificare a PCT si PCBT din produsele petroliere si uleiurile uzate, in laboratorul INCDT COMOTI

Etapa IV - Extinderea acreditarii laboratorului pentru noua metoda de incercare, SR EN 12766-3 de determinare a PCT si PCBT din produsele petroliere si uleiurile uzate