Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Tehnica şi tehnologia de proiectare, cât şi validarea acestora pe cale experimentală este o activitate deosebit de complexă, atât datorită problemelor tehnice de care trebuie să se ţină cont, cât şi datorită nivelului ridicat al preciziei de execuţie ce rezultă din condiţiile de funcţionare. Elaborarea unei asemenea metode reprezintă un vârf al cercetării în domeniul rotoarelor paletate, care de cele mai multe ori au o geometrie specială.

Noutatea exclusivă a proiectului propus o constituie tocmmai asimilarea şi aplicarea unei metode complexe şi iterative de calcul, analiză, simulare numerică şi proiectare, precum şi a tehnologiei de fabricaţie a unui ventilator, cu geometrie complicată, pentru un turboreactor modern cu dubluflux, care să lucreze stabil şi silenţios în regim transonic de croazieră. Aceasta înseamnă crearea unui parteneriat naţional de cercetare şi execuţie în domeniul aviaţiei, care să aibă acces la metodele şi tehnologiile de vârf utilizate în proiectele europene de parteneriat în domeniul cercetării aeronautice.
Ca urmare, această reţea naţională de cercetare, creată în cadrul proiectului, va beneficia de recunoaştere profesională peste hotare, facilităndu-i-se astfel accesul în parteneriate europene.
 
Problema propusă spre rezolvare se situează la confluenţa domeniilor de vârf ale ştiinţelor, cum sunt: matematicile speciale, metodele numerice, mecanica fluidelor compresibile şi incompresibile, informatica, problemele de transfer termic şi căldură, rezistenţa materialelor, vibraţii, aeroelasticitate, acustică etc.

De asemenea, modalitatea de atingere a obiectivelor proiectului presupune utilizarea tehnicilor de vârf şi a tehnologiilor avansate, atât în fazele de proiectare propriu-zisă, cât şi în fazele de fabricaţie şi control dimensional al preciziilor precum: calculul parametrlor gazodinamici şi analiză prin simulare numerică cu software CFD profesional, modelarea tridimensională cu software CAD specializat performant – CATIA v 4, CATIA v 5, Unigraphics CAD, elaborare tehnologie de prelucrare pe maşini cu comandă numerică (strung cu comandă numerică, respectiv maşină de frezat cu comandă numerică cu interpolare simultană în cinci axe) folosind Unigraphics CAM, control dimensional tridimensional cu maşină de măsurat în coordonate 3D – DEA, asistată de computer, folosind programe specializate de ultimă generaţie.

Obiective proiect

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este obligatorie modernizarea actualei baze logistice din cadrul departamentelor de proiectare, modernizare necesară măririi capacităţii de calcul numeric impus de programele inginereşti de grafică ( CAD – CAM ) şi de calcul şi simulări cu element finit ( FEM ):

a) - MCS Software NASTRAN – PATRAN, program de simulare prin calcul numeric cu element finit a solicitărilor şi deformaţiilor mecanice ca urmare a diferitelor regimuri de funcţionare ( mecanice, termice, vibratorii, acustice, aeroelastice ) aplicate piesei de proiectat;

b) - CFD Software FLUENT – Computational Fluid Dynamics – program de simulare prin calcul cu element finit a regimurilor staţionare şi nestaţionare de curgere laminară şi turbulentă a gazelor atât în interiorul unui întreg motor reactiv de aviaţie căt şi in diverse alte aplicaţii cum sunt: turbomaşini industriale, simularea proceselor biologice în scop medical, circulaţia aerului în medii urbanistice, simularea proceselor tehnico-militare etc.

c) - CAD Software CATIA v 4, CATIA v 5, AutoCAD, UniGraphics – Computed Aided Design, programe de modelare numerică a geometriei plane şi spaţiale utilizate intensiv la proiectarea efectivă a reperelor de executat, la stabilirea conexiunilor între diferite programe de calcul numeric cu element finit, cât şi la transferul datelor către programul de Comanda Numerică a maşinilor-unelte ( CAM ).
Îmbunătaţirea logisticii de calcul şi proiectare conduce imediat la creşterea performanţelor activităţii de cercetare precum şi la dezvoltarea şi diversificarea domeniului propriu-zis de cercetare inginerească.

De asemenea, rezultatele tehnice estimate ale proiectului sunt:

- asimilarea, dezvoltarea, şi integrarea unor metodologii de cercetare-proiectare şi unor tehnologii noi de fabricaţie a componentelor turbomotoarelor de aviaţie;
- eficientizarea utilizării timpului şi a resurselor în cadrul activităţilor de cercetare şi fabricaţie;
- creşterea eficienţei treptelor de joasă presiune a compresoarelor de aviaţie prin îmbunătăţirea parametrilor aerodinamici;
- înlăturarea pierderilor de presiune de la vârful paletelor de rotor axial de joasă turaţie şi ameliorarea spectrului curgerii gazelor în această zonă;
- îmbunătăţirea parametrilor turbomotoarelor dubluflux de aviaţie.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Mircea Dan IONESCU
dan.ionescu@comoti.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti www.pub.ro
S.C. STRAERO S.A. www.straero.ro
INCAS www.incas.ro
S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. www.acv.ro