Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Acest proiect urmareste realizarea unei instalaţii complexe, de mare capacitate, pentru evacuarea apei în caz de catastrofe naturale prin inundaţie.

Având în vedere faptul că în situaţia unei catastrofe naturale unele utilităţi publice pot deveni indisponibile (de exemplu reţeaua de alimentarea cu energie electrică), propunerea de proiect are în vedere ca instalaţia să fie disponibilă într-un sistem de constrângeri cât mai puţin numeros, autonomă şi mobilă astfel încât să poată fi deplasată şi pusă în funcţiune cât mai repede posibil.

Deşi ideea pentru propunerea de proiect are originea într-o situaţie conjuncturală, sugerată de evenimentul petrecut în luna mai 2005 în judeţul Timiş, instalaţia poate fi folosită şi în aplicaţii proiectate, programate, sezoniere sau de scurtă durată, din diverse domenii ale activităţii sociale: irigaţii, îmbunătăţiri funciare, etc.

În esenţă, propunerea de proiect se referă la realizarea unei instalaţii de mare capacitate, aproximativ 12.000 m3 / h şi o înălţime de pompare de 12 m coloană apă, de transvazare a apei de pe suprafeţele inundate în albia râului din proximitate sau canale special destinate.

Instalaţia va avea ca sursă de putere un turbomotor care va antrena prin intermediul unui reductor un echipament de pompare. Întreg ansamblu se va monta pe o plaformă mobilă, carosabilă ceea ce va permite deplasarea rapidă pe locaţia de intervenţie. Sursa de energie pentru funcţionarea turbomotorului va fi kerosen şi se va asigura cu cisterne mobile, carosate.

Obiective proiect

Obiectivul principal

Realizarea unei instalaţii complexe de mare capacitate pentru evacuarea apei în caz de calamitate prin inundaţie. Se contribuie astfel la accelerarea procesului de aliniere şi integrare tehnologică, conform cerinţelor şi reglementărilor Uniunii Europene, la capitolul 6 – Mediu şi schimbări climatice al Programului Cadru 7 pentru perioada 2007 – 2013.

Obiective măsurabile

- studiu şi proiect tehnic pentru instalaţie;
- documentaţie tehnică de execuţie;
- grup de putere – obiect fizic;
- grup de pompare – obiect fizic;
- instalaţie de mare capacitate pentru transvazarea apei – obiect fizic;
- raport de experimentare instalaţie.

Toate etapele de realizare a proiectului se desfăşoara în Sistemul Calităţii certificat ISO 9001.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Ing. Romulus PETCU
romulus.petcu@comoti.ro
S.C. AVERSA S.A. www.aversa.ro
S.C. PETROMSERVICE S.A. www.psv.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti www.pub.ro
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMVB) www.usamv.ro