Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Proiectul isi propune realizarea unui material nou avansat, destinat acoperirilor de suprafaţa tip ”acoperiri ceramice cu difuzie”, ce prezintă caracteristici cu totul deosebite, rezistenta la temperaturi ridicate (peste 1370° C) având proprietati deosebite in ceea ce priveşte coroziunea si uzura specifica chiar si in mediile gazoase extrem de agresive proprii turbomotoarelor.

Tot in cadrul proiectului se urmăreşte elaborarea, testarea si omologarea unor tehnologii noi, care integrate cu materialul nou creat sa se concretizeze cu o mărire a elasticităţii stratului de acoperire (emailare) astfel incat sa fie aplicabile si sa prezinte rezultate foarte bune in cazul componentelor elastice ale turbomotoarelor.

Utilizarea emailurilor termorezistente îşi are logica în proprietatea acestora de a forma pe suprafeţele metalice straturi subţiri dure, refractare şi impermeabile faţă de substanţele din gazele de ardere, cu proprietăţi bune mecanice (rezistenţa la şoc, la rupere, elasticitate) la temperaturi ridicate şi rezistenţa la şoc termic.
Prin emailarea termorezistentă, piesele sau componentele de turbomotoare îşi măresc durata de viaţă (resursa), ca ordin de mărime dublându-se.

Proprietăţile esenţiale sunt: refractaritate, rezistenţă la temperaturi ridicate, compatibilitate cu materialul de bază (aderenţă, coeficienţi de dilatare similari), rezistenţa la şoc termic, rezistenţa la coroziune si uzură.

Rezultatele proiectului presupun elaborarea – testarea – încercarea – omologarea unor reţete noi de email personalizate pe domeniul de temperaturi abordat, fără a neglija proprietăţile de bază şi, mai ales, cele impuse de elasticitatea componentelor ce fac obiectul proiectului. Tehnologia ce va trebui elaborată trebuie să ţină cont că utilizează un material nou, că trebuie să se finalizeze cu realizarea unor produse deosebite cu caracteristici strict impuse.

Obiective proiect

Obiectivul general urmărit în toate eforturile depuse este realizarea unui strat de protecţie cu proprietăţi şi caracteristici pe care le prezentăm în continuare :

- stabilitate chimică în mediul de lucru, rezistenţă la coroziune ;

 • stabilitate mecanică la temperaturi ridicate;
 • stabilitate şi proprietăţi termice adecvate;
 • rezistentă mare la şoc termic;
 • proprietăţi mecanice adecvate în special la uzură;
 • tenacitate şi rezistenţă la impact;
 • conţinut suficient şi mobilitate prin difuzie ale elementelor sau fazelor cu rol de protecţie;
 • aderenţă bună;
 • compatibilitate între proprietăţile fizico-mecanice ale stratului de acoperire şi ale substratului de bază;
 • rată de interdifuzie mică.

Obiectivele proiectului sunt :

 • realizarea unui material nou, avansat, rezistent la temperaturi ridicate, (peste 1370 0 C) cu proprietăţi deosebite în ceea ce priveşte coroziunea şi uzura specifică mediilor gazoase de ardere din turbomotoare ;
 • elaborarea unei tehnologii speciale care să se concretizeze, (utilizând materialul menţionat mai sus), cu o mărire a elasticităţii stratului astfel încât să fie aplicabilă şi să dea rezultate în cazul componentelor elastice ale turbomotoarelor.
Etape proiect

Etapa I - Soluţii noi destinate acoperirii de suprafaţa a componentelor elastice din turbomotoare

Etapa II - Teorie noua in domeniul materialelor si tehnologiilor destinate  acoperirilor de suprafaţa a   componentelor elastice ale turbomotoarelor

Etapa III - Realizarea materialului nou si a tehnologiei pentru acoperirile de suprafaţa a   componentelor elastice ale turbomotoarelor

Etapa IV - Realizarea modelului experimental

Etapa V - Realizare prototip,  teste si încercări

Etapa VI - Elaborarea planului de omologare a prototipului, omologare prototip

Etapa VII - Elaborarea materialelor de informare in scopul transferului tehnologic, cursuri, probe, practice, calificare

Etapa VIII - Realizarea reţelei tehnologice

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Georgeta CARLANESCU
georgeta.carlanescu@comoti.ro
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti CENTRUL DE CERCETARE SI EXPERTIZARE MATERIALE SPECIALE www.pub.ro
S.C. AEROSTAR S.A. Bacau www.aerostar.ro
METAV Bucuresti www.metav-cd.ro
S.C. DESAN GRUP S.R.L. www.desan.ro
S.C. METAV IND PROD SA Bucuresti www.metavindprod.ro