Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

O problemă de maximă importanţă a strategiei energetice a României, pe termen mediu şi lung o reprezintă diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze – interconectări ale sistemului de transport naţional cu sistemele ţărilor vecine, respectiv dezvoltarea capacităţilor de stocare, pentru acoperirea vârfurilor de consum pe perioada sezonului rece, respectiv creşterea gradului de siguranţă a alimentării cu gaze a consumatorilor în situaţii de criză. Creşterea gradului de siguraţă a alimentării cu gaz a consumatorului – gospodărie individuală sau o mare intreprindere, înseamnă, nu în ultimul rând, eficienţă. Pentru atingerea acestor deziderate, sunt necesare sume importante pentru activitatea de cercetare-exploatare, creşterea siguranţei exploatărilor.

Proiectul propus:” Echipament de înaltă eficienţă energetică, utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor, în zonele care se confruntă cu dificultăţi în alimentarea cu gaze” vine în întâmpinarea acestei strategii, asigurând, prin realizarea lui, creşterea gradului de siguranţă a alimentării cu gaz a consumatorilor.

În prima etapă se face o analiză a situaţiei actuale a depozitării gazelor în depozite subterane corelată cu identificarea procesului tehnologic de înmagazinare a gazelor într-un depozit subteran , respectiv prezentarea stadiului cercetărilor privind gazodinamica treptelor de compresor centrifugal în scopul optimizării performanţelor termodinamice ale compresorului pentru presiuni înalte.
 
Fiind vorba de un echipament care lucrează într-o atmosferă potenţial explozivă se face şi o analiză, finalizată cu recomandări privind condiţiile şi normele care trebuiesc respectate la proiectarea, execuţia şi exploatarea lui.
Etapa următoare - II – furnizează documentaţia necesară pentru execuţia modelului functional, respectiv experimentarea lui pe stand (cu aer).Procedura este permisa de normative –PTC 10, norma ASME,respectiv ISO 5839-,testele si prelucrarea datelor achizitionate oferind date despre functionarea unitatii de comprimare in locatia aleasa (pe gaz )

Promovarea rezultatelor finale se face prin organizarea unui simpozion cu demonstraţii privind funcţionarea echipamentului, a unei mese rotunde şi workshop pe tematica abordată, respectiv prin publicarea de articole, cărţi şi organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice, în cadrul etapei a III-a.
Categoriile de activităţi desfăşurate sunt definite şi admise conform Legii 324/2003 pentru aprobarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, respectiv regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare, publicat în M.O. nr. 850/16.09.2004

Obiective proiect

Propunerea de proiect “Echipament de înaltă eficienţă energetică, utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor, în zonele care se confruntă cu dificultăţi în alimentarea cu gaze” are ca obiectiv final executarea si experimentarea unor rotori cu eficienta maxima,parte componenta a unui echipament eficient, ce poate fi utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor.Raspunzand unei necesitati stringente –cresterea capacitatilor de inmagazinare,respectiv a sigurantei alimentarii cu gaze-dezvoltarea in tara noastra a proiectarii si realizarii de turbomasini industriale raspunde necesitatii integrarii industrei romanesti in structurile industriale performante (U.E).Bazat pe cunostintele proprii acumulate in multi ani de experienta,inclusiv prin contacte internationale importante ,in cadrul proiectului se va realiza un nou concept privind proiectarea ,controlul dimensional si prelucrarea mecanica a rotorilor centrifugali.

În demararea proiectului se trece de la faza iniţială de analiză teoretică – pornind de la strategia de dezvoltare a capacităţilor de înmagazinare – a procesului tehnologic de înmagazinare, respectiv cercetări privind gazodinamica treptelor de compresor, la elaborarea documentaţiei de execuţie, execuţia, experimentarea in stand (cu aer ) pentru demonstrarea functionalitatii si a performantelor de lucru.

Obiectivele proiectului (concept de proiectare nou,tehnologie noua,produs nou) vor creste capacitatea sistemului CDI din Romania de a acumula cunostinte,rezultate si experienta de prim rang in domenii stiintifice si tehnologice de varf,de a le difuza si transfrea catre mediul economic pentru cresterea competitivitatii acestuia.Proiectul realizeaza o concentrare si valorificare optima a potentialului stiintific si tehnologic de cel mai inalt nivel calitativ existent in Romania.Reteaua de cercetare nou creata integreaza institutii de C-D din domeniile vizate si creste capacitatea Romaniei de a asigura parteneri competitivi in programele de colaborare stiintifica si tehnica,precum si in aliantele tehnologice internationale.Putem afirma deci ca proiectul se conformeaza prioritatilor programului CEEX,deoarece realizeaza o concentrare si crestere a calitatii,a performantelor in activitatile de C-D urmarind:

-atingerea nivelului de compatibilitate si competitivitate necesar pentru integrarea in aria europeana a cercetarii
-pregatirea concreta pentru participarea la viitorul program CDT cadru 7 al U.E

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU
valentin.silivestru@comoti.ro
Universitatea Petrol şi Gaze - Ploieşti www.upg-ploiesti.ro
ARMAXGAZ - Mediaş www.armaxgaz.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Bucureşti www.inpm.ro