Prezentare Detaliata

Rezumatul proiectului

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare, are ca principala activitate, cercetarea si dezvoltarea produselor din domeniul turbomotoarelor, din aria industriei aeronautice si din aria industriei : a turbocompresoarelor si turboagregate , etc. In cadrul proiectului se urmareste elaborarea, testarea si verificarea unor tehnologii noi de imbunatatire a parametrilor de functionare a grupurilor cu turbomotoare care sa îmbine, pe de o parte, tehnologiile de dezvoltari constructive, si pe de alta parte, tehnologii de optimizare a functionarii.

Optimizarea regimurilor de functionare atât prin controlul si reglajul functionarii turbomotoarelor cat si prin dezvoltari si modificari constructive ale acestora, in vederea cresterii resursei de lucru la grupurile cu turbocompresoare in ciclu cogenerativ, reprezinta o problema complexa cu ramificatii atat in domeniul strict al constructiei turbomotoarelor si al automatizarilor instalattilor complexe, cat si in domeniul protectiei mediului prin monitorizarea si controlul emisiilor poluante ale turbomotoarelor.

Proiectul se va concretiza intr-un model experimental de turbomotor, component al unei instalatii de putere, modificat si dezvoltat constructiv, si caruia i s-a implementat sistemul tehnologic de optimizare a functionarii. Scopul tuturor acestor lucrari este de crestere a randamentelor mecanice, pentru reducerea consumurilor de combustibil si de asemeni cresterea duratei de utilizare, cu consecinte favorabile privind cresterea eficentei energetice si reducerea emisiilor poluante.

Proiectul abordeaza un domeniu prioritar promovat atat prin „Proiectul celui de–al 7-lea Program CDT Cadru al Uniunii Europene (PC7) pe perioada 2007 – 2013”, cat si prin Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II, urmarind :
• Promovarea de noi cunostinte constructive in domeniul turbomotoarelor de înalta performanta destinate scopurilor industriale in general, cu accentul pe industria petroliera si energetica;
• Realizarea si promovarea de tehnologii noi de optimizare a functionarii grupurilor de putere cu turbine cu gaze cu accentul pe monitorizare si control la distanta;
• Proiectarea, realizarea si experimentarea, modificarilor constructive implementate de proiect.

Domeniile stiintifice si tehnologice specifice pentru domeniul prioritar abordat in proiect sunt importante si deosebit de complexe; ele sustin scopul final al programului : cresterea competitivitatii si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere in spatiul european. Proiectul se ramifica abordand conex si alte domenii prioritare: rezolvarea unor probleme legate de tehnologii performante specifice turbomotoarelor si abordarea problemelor de protectie a mediului prin incercarea de a reduce emisiile poluante (noxe si zgomot). Toate aceste domenii abordate de proiect sunt prioritare pentru UE, ocupand un loc important in PC 7 dand posibilitatea cercetarii romanesti sa demonstreze un inalt potential stiintific si tehnic.

Scopul acestui proiect este ca, printr-un cumul de lucrari sa se obtina cresterea randamentului energetic si astfel sa se imbunatateasca randamentului turbomotoarelor, in acelasi timp cu reducerea semnificativa a emisiilor poluante. Turbomotoarele aeroderivative fuctioneaza in aviatie, domeniu pentru care au fost initial concepute, la regimuri maxime o durata relativ scurta de timp. In ciclu cogenerativ (io instalatie complexa dar stationara), pentru a creste durata de functionare, regimul lor nominal este mai redus (temperatura maxima mai scazuta, implicit putere mai mica). Prin realizarea acestui proiect se poate creste temperatura gazelor fierbinti, crescand astfel radamentul, deci implicit cresterea eficentei energetice, prin micsorarea consumului de combustibil.

Obiective generale

Obiectivul principal al proiectului este cresterea competitivitatii C-D prin stimularea parteneriatui intr-un domeniu de maxima prioritate cum este cel definit prin programului 4 - Parteneriate în domeniile prioritare
Obiectivul principal al proiectului se concretizeaza în tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea problemelor complexe ridicate de proiect: tehnologii de dezvoltari constructive ale turbomotoarelor din instalatii industriale (energetice sau petroliere) in scopul cresterii randamentelor si a scaderii emisiilor poluante, si crearea mecanismelor de implementare.

Obiective specifice si rezultate estimate
Obiectivul specific al propunerii de proiect este realizarea unor dezvoltari si modificari noi constructive asupra unui turbomotor component al unei instalatii complexe de tip cogenerativ, in urma carora se va obtine o crestere a eficentei energetice prin cresterea regimurilor de functionare in acelasi timp cu marirea duratei de lucru si scaderea emisiilor poluante. Prin aceasta putem afirma ca propunerea este deosebit de relevanta pentru obiectivele specifice ale programului, deoarece :
- ajuta la cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii în domeniul energiei, în conditii de calitate, siguranta în functionare, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile;
- imbunatateste tehnologii si procese in sensul „curatirii” acestor procese pentru protejarea mediului inconjurator;
- dezvolta procese de inalta tehnologie de tipul turbinelor de gaze;
- concentreaza si valorifica la nivel maxim imbinand armonios potentialul stiintific detinut de institut si de cercetatorii din universitati cu cel tehnologic detinut de firmele cu activitate de cercetare si productie.

Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P1 - www.upb.ro - Universitatea POLITEHNICA Bucuresti prin CENTRUL DE CERCETARE SI EXPERTIZARE MATERIALE SPECIALE

P2 - www.metav-cd.ro - SC METAV-CERCETARE DEZVOLTARE S.A.

P3 - www.armaxgaz.ro - S.C. Armax Gaz S.A Medias

P4 - www.metavindprod.ro - SC MIP METAV IND PROD SRL

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Toti partenerii participa cu diferite grade de responsabilitate la toate etapele de realizare a proiectului:

Etapa 1
Ipoteze si teorii noi privind optimizarea functionarii turbomotoarelor - CO, P1, P2, P3, P4

Etapa 2
Proiectare model experimental - CO, P1, P2, P3, P4

Etapa 3
Realizare model experimental - CO, P1, P2, P3, P4

Etapa 4
Experimentare model experimental - CO, P1, P2, P3, P4

Etapa 5
Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului - CO, P1, P2, P3, P4