3.11. Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata – STAR
 
3.11.5. SHACMAT
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliată

2.1 Rezumatul proiectului.

   In cadrul acestui proiect se urmareste dezvoltarea unei structuri din materiale compozite polimerice armate cu fibre, cu aplicabilitate in domeniul spatial si care sa contina un sistem de auto-reparare ce poate prelungi durata de viata a structurii in cazul degradarii acesteia, prin aparitia microfisurilor datorate mediului dur la care este supusa. Natura inovativa a proiectului SHACMAT are la baza dezvoltarea de noi precursori, de noi sisteme cu proprietati de auto-reparare, reactii cinetice mai bune, noi modele de design structural, metode de sintetizare si de integrare a sistemelor de auto-reparare in structura compozitelor polimerice.


2.2. Obiective generale

   1. Documentarea si definirea cerintelor specifice. Dezvoltarea materialelor compozite avansate ce integreaza sistemul de auto-reparare necesita o buna cunoastere a mediului in care structura ce se doreste a fi fabricata va functiona si a tipului de misiune pe care aceasta o va avea. Primul pas in realizarea acestui obiectiv este definirea cerintelor generale pentru mediul cosmic, avand la baza literatura de specialitate si documentatia tehnica ESA (i.e. ECSS-E-ST-10-04C- Space Environment) impreuna cu solutiile de dezvoltare pentru sistemul de auto-reparare. De asemenea, pe langa cerintele legate de mediu si cele operationale, trebuie realizata o evaluare a conceptului de auto-reparare pentru aceste materiale si structuri utilizate in domeniul spatial, cerinte impuse pentru indeplinirea obiectivului general al proiectului. Toate aceste informatii vor fi luate in considerare pentru modelarea si selectarea precursorilor ce stau la baza fabricarii structurii compozite si a sistemului de auto-reparare.

   2. Proiectarea, dezvoltarea de noi materiale si evaluarea solutiilor structurale finale. Primul pas in realizarea acestui obiectiv este proiectarea componentei. Materialele compozite pentru fabricarea structurii vor fi selectate in baza informatiilor evidentiate in primul obiectiv. Pentru realizarea solutiilor structurale finale si implicit pentru indeplinirea acestui obiectiv, sunt necesare abordari simultane pentru dezvoltarea noilor precursori, identificarea de noi concepte si abordari, propunerea unor solutii de fabricare si de integrare a sistemelor de auto-reparare cat si o analiza preliminara a performantelor prin simulari numerice si prin teste de laborator, in urma carora design-ul structurii se poate optimiza.

   3. Fabricarea noilor structuri multifunctionale spatiale cu auto-reparare. Pentru indeplinirea acestui obiectiv, se va dezvolta un protocol tehnologic de fabricare constand in activitari legate de tehnologia de fabricare, parametrii tehnologici, configuratia optima pentru obtinerea unor performante mecanice ridicate si modul de integrare al sistemului de auto-reparare. Toti acesti factori vor sta la baza fabricarii structurii finale, ce va fi evaluata dimensional si nondistructiv.

   4. Teste pentru evaluarea functionala si caracterizarea detaliata a solutiei propuse. Va fi definit un plan de testare al structurii care are la baza cerintele identificate in primul obiectiv al acestui proiect, fiind evaluate performantele conceptului de auto-reparare al structurii dezvoltate. Validarea performantelor structurii ce integreaza sistemul de auto-reparare, cel putin la nivel de laborator, poate conduce la dezvoltarea unei structuri spatiale la o scala mai mare.
   Toate activititatile proiectului sunt focusate pe studiul si dezvoltarea diferitelor materiale, a configuratiilor de precursori si design-uri structurale pentru materialele composite cu auto-reparare, demonstrand functionalitatea acestora prin campanii de testare precum: analize structurale, cicluri termice, teste de impact.

2.3. Componenta Consortiului

   CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

   P1 - www.icpe-ca.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA


2.4. Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

CO - COMOTI
- Mobilizeaza resursele umane, materiale si financiare necesare realizarii proiectului, in conformitate cu contractul de finantare;
- Stabilirea cerintelor generale si a conditiilor de operare pentru mediul cosmic;
- Design-ul structurii, abordarea si dezvoltarea conceptului de auto-reparare;
- Realizare simulari numerice FEM asupra geometriei si validarea prin teste de laborator a epruvetelor;
- Dezvoltarea protocolului tehnologic si definirea solutiilor structurale finale;
- Fabricarea structurii din materiale compozite;
- Definirea matricei de testare;
- Caracterizarea si evaluarea rezultatelor;
- Dezvoltarea unui plan de optimizare
P1 - ICPE-CA
- Mobilizeaza resursele umane, materiale si financiare necesare realizarii proiectului, in conformitate cu contractul de finantare;
- Stabilirea cerintelor generale si a conditiilor de operare pentru mediul cosmic;
- Selectia precursorilor si dezvoltarea conceptului de auto-reparare;
- Designul structurii materialelor si testarea in laborator (caracterizare structural-mecanica);
- Caracterizarea sistemului de auto-reparare propus;
- Intocmirea rapoartelor intermediare si participarea la intocmirea raportului final;
- Participarea la evaluarea rezultatelor;
- Participarea la diseminarea rezultatelor;


Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate