Prezentare Detaliata

Obiective generale

Crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan global, în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferării ulterioare a rezultatelor în practica socio-economică;

Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, cu impact la nivelul agenţilor economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică; creşterea calităţii sociale , respectiv găsirea de soluţii tehnice şi ştiinţifice care susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţeşte condiţia umană a acesteia.

Obiective specifice

Proiectul isi propune realizarea unei tehnologii sistemice de reducere a noxelor, la functionarea ansamblului turbomotor � postardere pe gaze naturale, cu injectie de apa (nivel laborator).

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Obiectivul proiectului se cuantifica pe parcursul desfasurarii etapelor proiectului in principal prin:

  • echipamentul pentru injectia apei in turbomotor;
  • standul de testare a ansamblului turbomotor – postardere, cu injectie de apa;
  • module de postardere – piese de schimb, testate in conditii industriale;
  • modele numerice de injectie a apei in turbomotor si gazele de ardere ce intra in postardere.

Etape Proiect

I

Analiza datelor referitoare la metodele de reducere a noxelor si de crestere a eficientei la centralele cogenerative. Caracterizare sistem si alegere amplasament.
Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati:   UPB-CCT, ICEMENERG

II

Solutii tehnice pentru sistemul integrat turbomotor – postardere
Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati: ICEMENERG

III

Documentatie de executie utilaje si ansamblu instalatie de laborator injectie apa – postardere. Modelarea numerica a proceselor la injectia apei in turbomotor. Teste de laborator la injector.
Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati: UPB-CCT, ICEMENERG, ERG, TERMOCAD

IV

Realizare subansamble componente si ansamblu instalatie. Montaj si experimentare sistem integrat. Proiect tehnic.
Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati: PETROM Grup OMV, UPB-CCT, ICEMENERG, ERG, TERMOCAD

Componenta consortiului

INCDT COMOTI

(CO)

Este singura unitate specializata din România care integrează activităţile de cercetare ştiinţifică, proiectare, producţie, experimentare, testare, transfer tehnologic si inovare în domeniul turbomotoarelor de aviaţie, motoarelor industriale cu turbină cu gaze şi maşinilor paletate de turaţie înaltă.

PETROM Grup OMV

(partener P1)

A avut o evolutie spectaculoasa dupa privatizarea din 2004, avand activitati in domenile: Explorare si Productie, Rafinare, Marketing Gaze naturale. Procesul de modernizare initiat in 2005 este in curs de desfasurare, conform strategiei de dezvoltare Petrom pana in anul 2010 ;

UPB-CCT (partener P2)

Are preocupari legate de: dezvoltarea solutiilor energetice avansate pentru motoarele cu aprindere prin scanteie si motoarele diesel functionand cu combustibili clasici si neconventionali; dezvoltarea durabila a instalatiilor si sistemelor de ardere a combustibililor lichizi si gazosi (clasici si neconventionali) pentru producerea energiei electrice si termice cu evidentierea activitatii de mentenanta si promovare a tehnologiilor de reducere a emisiilor poluante; analiza tehnico-economica a sistemelor termice.

ICEMENERG (partener P3)

Efectueaza servicii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru cresterea eficientei energiei electrice si termice, avand peste 10 proiecte CEEX.

ERG

(partener P4)

Este specializata in proiectarea echipamentelor termoenergetice (cazane de abur, apa calda si apa fierbinte) pe diversi combustibili (gaz, lichid, solid), a echipamentelor specifice pentru centrale termice (schimbatoare de caldura, boilere, recipienti sub presiune) si elaborarea de proiecte de centrale termice complete.

TERMOCAD (partener P5)

Este autorizata ISCIR pentru proiectare si executie automatizari cazane, arzatoare, centrale termice.