Rezumatul proiectului

Proiectul isi propune realizarea unei i nstalatii de generare a cetii pentru protectia plantelor contra factorilor nefavorabili ai mediului, utilizand camere de ardere pulsatorie, si dezvoltarea activitatii de cercetare aplicativa in domeniul agricol.

Cele mai importante daune in agricultura sunt cauzate de ingheturile timpurii, acestea pot fi atenuate prin utilizarea metodelor specifice de protectie. La nivel national aceste procedee de protectie sunt utilizate pe o scara foarte redusa. Un procedeu de protectie impotriva ingheturilor timpurii este metoda cetii artificiale ce micsoreaza pierderile de caldura prin radiatie de la sol.

Pentru prima data in tara, se propune realizarea unei i nstalatii de generare a cetii utilizand camere de ardere pulsatorie cu aplicatie in domeniul agricol. Realizarea unei astfel de instalatii se bazeaza pe experienta acumulata in domeniul aeronautic, obtinandu-se astfel un transfer tehnologic spre industria orizontala.

Functionarea instalatiilor cu camere de ardere pulsatorie are la baza procese termodinamice ce se desfasoara in regim nestationar si este influentata de geometria traseului gazodinamic, combustibilul utilizat si de natura lichidului pulverizat in fluxul de gaze. Arderea si curgerea in regim nestationar favorizeaza o ardere completa a combustibilului si reducerea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectului se vor parcurge etapele: cercetarea proceselor termogazodinamice; proiectarea, realizarea si experimentarea instalatiei la nivel de model experimental si functional in laborator si in conditii reale; analiza rezultatelor in vederea validării, omologarii, brevetarii tehnologiei si diseminarea rezultatelor.

In acest scop s-a creat un parteneriat national capabil sa sustina activitatile necesare realizarii proiectului.

Proiectul propus se incadreaza in cerintele Programului 4 si ale Directiei 5, obiectiv: 5.1.1. si ofera o solutie specialistilor din agricultura pentru protectia plantelor impotriva ingheturilor timpurii.

Obiective generale

Principalul obiectiv propus este realizarea la nivel de model functional a unei instalaţii de generare a ceţii artificiale cu posibilităţi de dirijare a parametrilor ceţii pentru creşterea eficienţei metodelor de atenuare a consecinţelor factorilor nefavorabili ai mediului asupra plantelor, utilizand camere de ardere pulsatorie.

Obiective specifice si rezultate estimate

1. Cercetarea proceselor termo-gazodinamice in regim nestationar (pulsatoriu) si a procesului de generarea a cetii;
2. Elaborarea tehnologiei de proiectare, realizare si experimentare a instalatiei la nivel de model experimental si model functional;
3. Realizarea instalatiei - model experimental si validarea acesteia in urma testarilor in laborator.
4. Realizarea instalatiei – model functional si validarea acesteia in urma testarilor in conditii reale pe teren;
5. Analiza rezultatelor validării, identificarea posibilitatilor de optimizare a instalatiei;
6. Diseminarea rezultatelor proiectului şi analiza posibilitatilor de valorificare a acestora.

Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P1 - www.univagro-iasi.ro - UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

P2 - www.tuiasi.ro - UNIVERSITATEA TEHNICA „GH. ASACHI” IASI CENTRUL DE CERCETARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC POLYTECH

P3 - www.ugal.ro - UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI

P4 - STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA GEOAGIU

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Activitate I.1. Ipoteze si teorii privind producerea cetii artificiale cu instalatii cu camera de ardere pulsatorie.
CO. Evaluarea potentialului de dezvoltare a cercetarilor in domeniul instalatiilor cu camere de ardere pulsatorie si elaborarea conceptului de generare a cetii cu instalatii de acest tip.
P1. Evaluarea procedeelor de protectie a plantelor impotriva factorilor nefavorabili ai mediului
P2. Studiul transferului de caldura si masa in amestecuri formate din jeturi de gaze calde si lichide pulverizate.
P3. Ipoteze si teorii privind formarea cetii prin injectarea unor amestecuri lichide in jeturi de gaze calde.
P4. Evaluarea procedeelor de protectie a culturilor pomicole impotriva factorilor nefavorabili ai mediului .

Activitate II.1. Proiectarea instalatiei cu camera de ardere pulsatorie – model experimental si a standului de testare. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare
CO. Proiectarea instalatiei cu camera de ardere pulsatorie – model experimental si a standului de testare in laborator.
P1. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare a cetii pentru protejarea plantelor.
P2. Proiectarea sistemului de alimentare cu combustibil si a sistemului de aprindere pentru modelul experimental.
P3. Proiectarea sistemului de alimentare si pulverizare in jetul de gaze a instalatiei pentru modelul experimental.
P4. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare a cetii pentru protejarea culturilor pomicole.

Activitate II.2. Realizarea modelului experimental si a standului de testare. Elaborarea programului de testare pe stand.
CO. Realizarea modelului experimental si a standului de testare. Elaborarea programului de testare pe stand.
P2, P3. Elaborarea programului de testare pe stand.

Activitate II.3. Testarea modelului experimental in laborator si interpretarea rezultatelor experimentale.
CO, P2, P3. Experimentari, teste, masuratori si interpretarea rezultatelor.
P1, P4. Evaluarea rezultatelor si a modelului experimental in vederea proiectarii si realizarii modelului functional pentru testariile in conditii reale.

Activitate III.1.
Proiectarea instalatiei de generare a cetii cu camera de ardere pulsatorie – model functional.
CO. Proiectarea instalatiei de generare a cetii cu camera de ardere pulsatorie - model functional.
P2. Proiectarea sistemului de alimentare cu combustibil si a sistemului de aprindere pentru modelul functional.
P3. Proiectarea sistemului de alimentare si pulverizare in jetul de gaze a instalatiei cu camera de ardere pulsatorie pentru modelul functional.

Activitate III.2. Realizarea modelului functional; testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
CO. Realizarea modelului functional. Testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
P1, P4. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
P2, P3. Testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.

Activitate IV.1. Testarea modelului functional in conditii reale.
CO, P1, P4. Testarea modelului functional in conditii reale.

Activitate IV.2.
Analiza rezultatelor si modificari constructive pentru imbunatatirea performantelor modelului functional.Elaborarea manualului de prezentare.
CO. Analiza rezultatelor si modificari constructive pentru imbunatatirea performantelor modelului functional. Elaborarea manualului de prezentare.
P1, P4. Evaluarea rezultatelor testarilor si a functionarii instalatiei in conditii reale. Elaborarea manualului de prezentare.
P2, P3. Analiza rezultatelor testarilor. Procedee de optimizare a modelului functional. Elaborarea manualului de prezentare.

Activitate V.1. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare a cetii cu camera de ardere pulsatorie. Brevetare.
CO. Testari finale. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare a cetii cu camera de ardere pulsatorie. Brevetarea solutiei.
P1, P4. Testari finale. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare a cetii cu camera de ardere pulsatorie.
P2, P3. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare a cetii cu camera de ardere pulsatorie.

Activitate V.2. Actiuni de promovare si de diseminare a rezultatelor cercetarii.
CO, P1, P2, P3, P4. Participari la conferinte si simpozioane, comunicari stiintifice, publicatii.