Contract 110/ 2002 - finalizat - Program MATNANTECH

PARTENERI:
INCDT COMOTI Bucureşti
INOE 2000 Bucureşti
SC PETROSERVICE SA
Scopul proiectului este realizarea „rotorilor de turbina TURMO IV C din material NCK 18TDA acoperiţi cu structura multistrat Ti/TiN/TiAlN/Al2O3”. Prin aplicarea, conform unei tehnologii noi a tructurii multistrat, pe paletele discurilor de turbină ce echipează generatorul de gaze a motorului TURMO IV C, se obţin rotori cu proprietăţi deosebite.

Creşterea timpului de viata al rotorilor in urma acoperirii cu straturi protectoare la oxidare va avea ca efect :

  • scăderea preţului rotorilor/ ora de funcţionare;
  • scăderea costurilor legate de mentenanta instalaţiilor ce utilizează rotorii;
  • micşorarea pierderilor generate de întreruperea funcţionarii motorului TURMO IVC industrial pentru operaţii de mentenanta a acestuia.

Amplasament proiect: staţia Ţicleni-generatorul de gaze al motorului TURMO IVC

Domenii de utilizare:

  •    Aplicaţii industriale
  •    Aeronautica
Rezultatele proiectului:

  • Obţinerea unui material special (cu structura multistrat Ti/TiN/TiAlN/Al2O3) destinat acoperirii paletelor de turbină din superaliaj NCK18TDA în vederea creşterii perioadei de utilizare normată cu min. 30% (în condiţiile de exploatare a gazo-generatorului motorului TURMO IV C – industrial)
  • Realizarea unei tehnologii noi, moderne de acoperire a paletelor rotorilor de turbină din superaliaj NCK18TDA
3.1 RELANSIN
3.1.1 Combustor pentru utilizarea gazelor evacuate din turbine cu gaze, adaptabil la cuptoarele şi cazanele cu abur din industria amoniacului şi metanolului
3.1.2 Compresor centrifugal de aer pentru atomizare cu acţionare electrică
3.1.3 Echipament de recuperare şi comprimare a gazelor naturale ce însoţesc petrolul la sondele de extracţie

3.2 MENER
3.2.1 Compresor centrifugal de aer pentru atomizare
3.2.2 Echipamente moderne pentru instalaţiile de aerare din treapta biologică a staţiilor de epurare industriale şi orăşeneşti
3.2.3 Instalaţie de cogenerare cu turbină cu gaze ca sursă energetică cu eficienţă ridicată pentru modernizarea unei centrale termice industriale existente
3.2.4 Centrală electrică cu turbomotor alimentat cu biogaz

3.3 AEROSPATIAL
3.3.1 Acoperiri multistrat rezistente la temperaturi ridicate, şoc termic şi uzură erozivă cu aplicaţii în aeronautică şi ramuri industriale conexe
3.3.2 Criterii de similitudine Pământ-Marte pentru vehicule atmosferice

3.4 MATNANTECH
3.4.1 Materiale noi destinate realizării şi acoperirii de suprafaţă a saboţilor oscilanţi din componenţa lagărelor radiale
3.4.2 Materiale şi tehnologii noi pentru acoperirea de suprafaţă a rotorilor de turbine

3.5 INVENT
3.5.1 Instalaţie de laborator şi procedeu pentru creşterea din topitură a cristalelor de volum omogene ale unor aliaje binare şi ternare, semiconductoare sau metalice pentru aplicaţii speciale
3.5.2 Instalaţii şi tehnologia de diagnoză a defectelor lagărelor cu alunecare de turaţie ridicată din componenţa maşinilor rotative

3.6 NUCLEU
3.6.1 Ansamblu centrală cogenerativă cu turbină cu gaze GTE 1000 TV3 – model experimental
3.6.2Grup generator electric cu turbina elicoidala

3.7 CEEX
Programul Cercetare de Excelenta

3.8 PNCDI
Planul National pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare II

3.9 POSCCE
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

3.10 POSDRU
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

3.11 STAR
Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata

3.12 POC 2014-2020
Programul Operational Competitivitate 2014-2020

3.13 HeliAc PN III, Programul 2
Transfer de cunoastere la agentul economic "Bridge Grant"

3.14. Programul PN III PED
Programul PN III PED

3.15. PNCDI III Solutii
PNCDI III Solutii