"Valorificarea materiilor prime valoroase din fluidele tehnologice de răcire uzate" - INOTECH

Acronim: INOTECH
Contract nr. 93PTE / 2022
Domeniu de specializare: Energie, mediu şi schimbări climatice
Director de proiect CROMATEC PLUS SRL: George Mădălin DĂNILĂ madalin.danila@scient.ro
Responsabil proiect INCDT COMOTI: Mihaiella CRETU mihaela.cretu@comoti.ro
Data începerii contractului: 21.06.2022
Data încheierii contractului: 20.05.2024
Valoarea total a Contractului: 1.583.184,00 lei
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Rezumatul proiectului
Proiectul abordează problema valorificării materiilor prime valoroase Etilenglicol (EG) şi Propilenglicol (PG) prin reciclarea fluidelor tehnologice de răcire (FThR) uzate şi eliminarea metalelor grele. Datorită toxicităţii contaminanţilor din timpul funcţionării, antigelul uzat este un deşeu periculos. Obiectivul central al proiectului constă în dezvoltarea şi fabricarea unei instalaţii pilot (IP) pentru recuperarea EG şi PG din FThR uzate. Prin testarea în condiţii reale de funcţionare, această instalaţie pilot va fi validată şi demonstrată pentru producerea de glicoli aproape puri, cu potenţial de exploatare şi valorificare pe piaţa internă şi internaţională. Tehnologia implementată pentru realizarea instalaţiei pilot utilizează răşini schimbătoare de ioni. Durata implementarii proiectului este de 23 de luni.
In prima parte a proiectului se va face proiectarea IP şi a sistemului operaţional. Va fi definită tehnologia şi sistemul operaţional pentru atingerea TLR 6, se va face analiza caracteristicilor sistemului operaţional şi studiul componentelor tehnologice ale IP, urmând analiza implicaţiilor tehnologice şi operaţionale la trecerea de la un ansamblu validat în laborator la un nou sistem la scară reală. De asemenea, se va face analiza tehnică a efectelor la scară ce intervin în proiectarea sistemului operaţional. Pe baza acestor date se face proiectarea tehnologică a IP pentru funcţionarea în condiţii similare celor reale şi elaborarea proiectului tehnic şi a desenelor de execuţie.
Urmeaza realizarea, validarea si demonstrarea IP. Documentaţia de bază pentru execuţie va fi verificată din punct de vedere tehnic, metodologic, contractual şi avizată de ambii parteneri. Se vor realiza experimentări, teste, încercări, monitorizarea performanţelor IP şi a materialului nou procesat pentru validarea-demonstrarea IP în condiţii de funcţionare similar celor reale.
Caracterul inovativ reiese din faptul ca instalatia pilot va fi mobilă, are la baza ultimul ASTM E1177-22 Standard Specification for Engine Coolant Grade Glycol, acoperind principalele tipuri de glicoli utilizate la nivel naţional şi internaţional, precum şi monitorizarea gradului de purificare a fluidului rezultat.

Obiectivul Proiectului

Obiectivul proiectului
Obiectivul central al proiectului constă în dezvoltarea şi fabricarea unei instalaţii pilot pentru recuperarea materiilor prime valoroase din fluidele tehnologice de răcire uzate. Aceasta instalaţie pilot va fi validată şi demonstrată prin testarea în condiţii reale de funcţionare, pentru producerea de glicoli aproape puri, cu potenţial de exploatare şi valorificare comercială pe piaţa internă şi internaţională.
Alte obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Creşterea capacităţii de inovare a Întreprinderii şi de creare a unui nou produs cu potenţial de exploatare şi valorificare într-un domeniu important, al Mediului şi Schimbărilor Climatice;
2. Dezvoltarea parteneriatului între Întreprinderi şi Institutele de Cercetare pentru introducerea în ciclul productiv a rezultatelor relevante ale cercetării;
3. Demonstrarea ca deşeurile periculoase de antigel pot fi reciclate în glicoli de calitate aproape pură;
4. Oferirea unui produs industrial reciclat valoros şi util, pe care îl putem considera produs nou, în contextul reducerii impactului negativ al antigelului/lichidelor de răcire uzate, asupra mediului;
5. Economisirea resursele naturale;
6. Furnizarea unor avantaje economice;
7. Demonstrarea faptului că este posibilă reciclarea aceluiaşi glicol de mai multe ori, fără deteriorarea semnificativă a calităţii (potenţial fără limită).

Rezultate Estimate

Rezultatele estimate
Parteneriatul isi propune realizare unei instalatii pilot pentru recuperarea si valorificarea materiilor prime valoroase din fluidele tehnologice de racire uzate.
Rezultatele estimate ale proiectului constau in:

 • Studiul componentelor tehnologice ale instalatiei pilot;
 • Analiza privind caracteristicile sistemului operational;
 • Determinarea si analiza tehnica a efectelor la scara ce intervin in proiectarea sistemului operational;
 • Analiza implicatiilor tehnologice si operationale la trecerea de la un ansamblu de componente validate in laborator la un nou sistem la scara reala, corespunzator aplicatiei ingineresti;
 • Elaborarea proiectului tehnic si a desenelor de executie a instalatiei pilot;
 • Proiectarea tehnologica a instalatiei pilot pentru functionarea in conditii similare celor reale;
 • Realizarea instalatiei pilot;
 • Elaborarea unui plan de experimentare-validare a instalatiei pilot si a materialului nou procesat;
 • Experimentari, teste, incercari, monitorizarea performantelor instalatiei pilot si a materialului nou procesat;
 • Analiza si evaluarea experimentarilor, interpretarea rezultatelor;
 • Evaluarea functiilor sistemului operational, validarea-demonstrarea instalatiei pilot si a materialului nou procesat;
 • Promovarea rezultatelor proiectului prin realizarea de publicatii stiintifce si participarea la manifestari tehnico-stiintifice.

Consortiu proiect
Coordonator: CROMATEC PLUS SRL
Director proiect: George Mădălin DĂNILĂ madalin.danila@scient.ro

Partener (P1): INCDT COMOTI
Responsabil proiect: Mihaiella CRETU mihaela.cretu@comoti.roEtape, livrabile

Etape, livrabile
Etapa I. Pre-PROIECTAREA INSTALATIEI PILOT SI A SISTEMULUI OPERATIONAL
Activitatea 1.1 Definirea functiilor tehnologiei si a sistemului operational in vederea atingerii nivelului de maturitate tehnologica TLR 6
Activitatea 1.2 Imbunatatirea efectelor de scara ce intervin in proiectarea sistemului operational

 • Studiu privind definirea functiilor tehnologiei si a sistemului operational in vederea atingerii nivelului de maturitate tehnologica TLR 6
 • Raport privind imbunatatirea efectelor de scara ce intervin in proiectarea sistemului operational
Etapa II. PROIECTAREA SI REALIZAREA INSTALATIEI PILOT
Activitatea 2.1 Proiectarea instalatiei pilot, a sistemului operational
Activitatea 2.2 Realizarea instalatiei pilot
Activitatea 2.3 Disemniarea rezultatelor proiectului
 • Proiect instalatie pilot de procesare a fluidelor tehnologice de racire uzate;
 • Instalatie Pilot de procesare a fluidelor tehnologice de racire uzate;
 • Participare la conferinte/workshop/congres; Publicatii stiintifice.
Etapa III. VALIDAREA SI DEMONSTRAREA INSTALATIEI PILOT
Activitatea 3.1 Validarea - demonstrarea instalatiei pilot in conditii de functionare similar celor reale
Activitatea 3.2 Analiza si interpretarea rezultatelor
Activitatea 3.3 Disemniarea rezultatelor proiectului
 • Raport privind validarea-demonstrarea tehnologiei si instalatiei pilot de procesare a fluidelor tehnologice de racire uzate;
 • Studiu privind analiza si interpretarea rezultatelor;
 • Participare la conferinte/workshop/congres; Publicatii stiintifice

Rezultate

Etapa I
 • Studiu privind definirea funcţiilor tehnologiei şi a sistemului operaţional în vederea atingerii nivelului de maturitate tehnologică TLR 6
 • Raport privind îmbunătăţirea efectelor de scară ce intervin în proiectarea sistemului operaţional
 • Realizare pagină web