HEXENOR - Development of Helicopter Exhaust Engine Noise Reduction

Program : Cleansky

Nr. Contract : 296551

Consortiu :

Franţa : Universite de Technologie de Compiegne - coordonator, Aperam Stainless France S.A.

Germania : Formtech GmbH, GFE Metalle und Materialien GmbH

Romania : Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti

Obiectivul proiectului : Obiectivul proiectului este de a înţelege surselor de zgomot datorate evacuării gazelor de ardere din motorul de aviaţie. Proiectul îşi propune studiul, proiectarea şi executarea a trei ajutaje de reacţie destinate motoarelor de elicopter în vederea reducerii zgomotului la evacuare. Fiecare ajutaj va încorpora două concepte inovative, o acoperire şi un difuzor, care vor fi montate pe un motor turbopropulsor demonstrator în scopul reducerii zgomotului radiat de evacuarea acestuia. Proiectul se va concentra, de asemenea, pe asigurarea unui echilibru între reducrea zgomotului şi cosiderentele legate de costul şî greutatea motorului. Un nou concept de căptuşire acustică a ajutajului de evacuare va fi, şi el, dezvoltat, proiectat ş testat în cadrul proiectului.

Durata proiectului : 24

Data inceperii : 12.2011

Valoarea totala a proiectului : 1.066.275 euro

Contact : dr. ing. Ionut PORUMBEL ionut.porumbel@comoti.ro