Mentenanta, service, montaj

 

Atat pentru instalatiile pe care le produce, cat si la alte tipuri de utilaje complexe cu masini rotative, I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI, prin sectia sa specializata de service- montaj, asigura mentenanta specializata prin efectuarea de revizii si verificari functionale, expertize si diagnosticari.

I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI are in structura sa organizatorica pe langa sectia de service-montaj si o serie de laboratoare specializate pentru verificari, expertize si metrologizari ale aparaturii utilizate si standuri de proba turbomotoare.

Inspectii, verificari si expertize

I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI, prin prestatia sa stiintifica şi tehnica, implementeaza metode noi si moderne de asigurare a mentenantei conform recomandarilor directivelor şi standardelor europene din domeniul energetic.

Pentru o analiza cat mai corecta sunt necesare instalatii si echipamente de masura si control atat portabile cat si in cadrul laboratoarelor specializate.

Institutul are in dotare aparatura performanta asigurand „Trusa de scule” necesara sistemului nou de mentenanta. Aceasta „ Trusa de scule” contine in present:

Aparatura portabila de control, verificari si investigatii:

 • Masina portabila de echilibrat dinamic rotori si ansamble rotative si sistem portabil de verificari a dezechilibrelor „in situ”;

.

 • Boroscop cu camera video - instrument optic de control vizual al interiorului turboagregatelor;

. . . . .

 • Aparatura de termografie - vizualizare in infrarosu si masuratori de temperatura;

. . . .

 • Aparatura portabila performanta pentru masuratori de vibratii;

.

 • Echipament de aliniere cu laser a rotorilor;

. .

 • Aparat portabil de verificare calitativa a uleiului;

.

 • Aparatura performanta portabila pentru masuratori de zgomot si calitatea aerului;
 • Laborator mobil de masurari de emisii la sursa si masurarea poluantilor din aerul ambiental – sistem avansat de masurare si monitorizare noxe.

.

Aparatura de control:

 • Calculatoare performante de proces;
 • Aparatura pentru masuratori de zgomot si vibratii;
 • Aparatura performanta pentru masuratori de control noxe chimice si calitatea aerului;
 • Aparatura de testare calitate ulei;
 • Echipament de echilibrare dinamica a rotorilor cu mase cuprinse intre 500 g si 2000 kg;

. .

 • Dispozitive de masuratori tridimensionale - dispozitiv de masurare in coordonate – DEA – DELTA;

. .

 • Masina de control abateri de forma si pozitie  - TALYROND;

.

 • Aparatura performanta de analize metalografice. Expertize metalografice;

.

Revizii, reparatii

INCDT COMOTI îşi ofera serviciile, dispunând de personal cu pregatire corespunzatoare, pentru realizarea la timp şi de calitate a lucrarilor de revizie şi reparaţie, la utilaje si instalatii complexe, conform programului din instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, precum şi a reviziilor neprogramate, în condiţii avantajoase pentru beneficiar, asigurând întreţinerea şi exploatarea utilajului în condiţii corespunzatoare.

. .

Maintenance, service, assembling

 

For its own production as well as for other types of equipment, I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI, through its assembling-service division, ensures specialized maintenance by performing overhauling functional checks and surveys.

I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI has, besides assembling-service division, specialized laboratories for testing, surveys and standardization of used equipment and turbine engine testing bench.

 

Inspections, checks and surveys

I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI, through its scientific and technical work implements new and modern methods to insure maintenance according to European directives and standards in energy field.

Installations and equipment are needed to measure and control for both portable and the specialized laboratories for a more accurate analysis. The Institute has been endowed with high end equipment, assuring "The tool kit" needed by the new maintenance system. This "Tool kit" contains:

Control, checks and investigations portable equipment:

 • Dynamic balancing machine for rotors and revolving assemblies and portable system for checking imbalances „in situ”;

.

 • Boroscope with video camera - visual checking optical instrument for the interior of turbomachineries;

. . .

. .

 • Thermography diagnostic tool - infrared visualizing in and temperature measurement;

. . . .

 • Vibration measurement portable high performance equipment;

.

 • Rotor alignment laser device;

. .

 • Oil quality control portable device;

.

 • Portable high performance equipment for noise and air quality measurments;
 • Ambient air monitoring and emissions measurement mobile laboratory – advanced measuring and monitoring system for nozzle.

.

Control device:

 • Modern process computers;
 • Noise and vibration measuring devices;
 • Nozzle and air quality modern measuring devices;
 • Oil quality control device;
 • Rotor alignment device for masses between 500 g and 2000 kg;

. .

 • Three-dimensional measuring devices – DEA – DELTA in coordinates measuring device

. .

 • TALYROND form and position deviation checking machine

.

 • Metallographic modern analysis. Metallographic expertise.

.

 

Revision, repairing

I.N.C.D. COMOTI offers its services, benefitting of its own staff with appropriate training, in order to achieve the deadlines and the quality of its repairment and maintenance works, for complex machinery and installations, according to the schedule from the operating and maintenance instructions, as well as the unscheduled revisions, ensuring the maintenance and operation of the equipment in appropriate conditions, advantageous also for the customer.

. .