1.2 Energie şi eficientizarea consumului de energie
Una din direcţiile principale de cercetare ale INCDT COMOTI este producerea în condiţii de eficienţă ridicată a energiei electrice şi termice, prin implementarea în ţară a primelor centrale termoelectrice cogenerative (ex. centralele de la SC TERMICA SA – Botoşani şi SC PETROM – Suplacu de Barcău), care deschid perspectiva asigurării energiei termice necesare consumului populaţiei şi agenţilor economici la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate în prezent.

1.2.1 Centrala termoelectrică cogenerativă - S.C. TERMICA S.A., Botoşani

Centrala are doua linii cogenerative cu 2 MW putere electrică instalată (6kV), 5 Gcal/h putere termică efectivă şi un consum de 900 Nm3 / h gaze naturale pentru fiecare linie (inclusiv instalatia termica de varf).

 
1.2.2 Centrala termoelectrică cogenerativă-S.C. PETROM, Suplacu de Barcău


Centrala are doua linii cogenerative cu 1,75 MW putere electrică instalată (6kV), un potenţial termic efectiv de 7 t/h abur tehnologic (300 dgr C / 20 bar) şi un consum de 920 Nm3 / h gaze naturale pentru fiecare linie (inclusiv instalatia termica de varf).

Beneficiar: SC PETROM – Sucursala Suplacu de Barcău
Contractor general: INCDT COMOTI