Prezentare generala
Titlu Proiect: Cresterea eficentei energetice a turbomotoarelor in ciclu cogenerativ prin racire peliculara si acoperiri termorezistente speciale
Acronim: TURBOGE
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 1.977.000 lei Cofinantare 168.270 lei
Director Proiect: Dr. Ing. Georgeta CARLANESCU
georgeta.carlanescu@comoti.ro
Responsabil Proiect: Ing. Mariana STEFANESCU
mariana.stefanescu@comoti.ro