Contractor principal: German Aerospace Center (DLR), Germany
Parteneri:
  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiala Elie Carafoli I.N.C.A.S. Bucuresti, Romania
  • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Bucuresti, Romania
  • Institutul pentru Calculul si Experimentarea StructurilorAero-Astronautice, Bucuresti, Romania
Contract nr. D / 647 / 67196646
Responsabil de proiect: ing. Radu Mihalache, radu.mihalache@comoti.ro
În cadrul programului A5ME s-a dezvoltat o nouă treaptă superioară cu combustibil criogenic pentru sistemul de lansare european ARIANE 5. Testarea treptei superioare a avut loc la sediul DLR în Lampoldhausen unde noua facilitate de testare este planificată. Pentru noul banc de testare P5.2 a fost proiectat un nou sistem ejector cu simulare de altitudine. Scopul acestui sistem este să simuleze vidul la ieşirea din liniile TCPO, TEO, TCPH şi THE pentru a face teste realiste pe sol cu simularea altitudinii. În ceea ce priveşte noul sistem ejector cu simulare de altitudine, COMOTI a realizat un studiu în care, conform cerin?elor primite de la DLR, a proiectat şi dezvoltat modelul conceptul, a făcut calcule cu elemente finite şi o schemă de automatizare pentru două ejectoare cu hidrogen şi oxigen. Fluidul de operare pentru toate ejectoarele este azotul gazos.
Studiu pentru un sistem ejector cu simulare de altitudine